ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།


༄༅། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་༢༥་ནང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་༢༠༠་ལྷག་གིས་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཚེས་གཅིག་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་ཚུགས་པའི་དུས་ཆེན་ཉིན་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་འདིར་བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་བ། ལྷོ་སོག་པོ་དང་ཧོང་ཀོང་བ། ཐེ་ཝན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་ལས་འགུལ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG