ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༢

ཕུ་ཊིན་གྱིས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་དགའ་བསུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་ནས་ཉིན་གསུམ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཨུ་རུ་སུར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་རེས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG