ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དུ་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཐད་གཏམ་བཤད་གནང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་བཀོད་སྒྲིག་འོག དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་རྒྱལ་ལོ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཡུལ་དུ་སློབ་ཆུང་རིམ་པ་ཚུན་ནས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་སློབ་གསོ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐད། ངྷ་རམ་ས་ལར་གཏམ་བཤད་ཅིག་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG