ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

ཨུ་རུ་སུས་བྷུ་ཆའི་དམར་གསོད་ཐད་ཀྱི་རྫུན་གཏམ་མཚམས་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༤ ཉིན། ཨུ་རུ་སུའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྗོད་དོན་ལ། ང་ཚོས་བྷུ་ཆའི་ཡུལ་དུ་དམར་གསོད་ཟེར་བ་བཏང་སྐོར་གྱི་བདེན་དཔང་དང་། རྐྱེན་ལམ་དུ་སོང་བའི་མིའི་མིང་ཐོ། འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས། ཁྲིམས་དཔྱད་སྨན་པས་བཏོན་པའི་མཇུག་སྡོམ་སྙན་ཐོ་སོགས་གང་ཡང་རྙེད་མེད་ཟེར། དེ་ནི་རྫུན་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG