ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

མོ་སི་ཀོས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ཡུག་ཀེ་རེན་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོར་འཁྱོག་བརྗོད་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༢༧ ཉིན། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡུག་ཀེ་རེན་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་སྤེལ། ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ཉེས་ལས་རྣམས་ཅི་ཡང་མ་གླེང་བར། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་ཕྱོགས་མི་སྣས་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་འཁྲུག་བཙོན་པ་༡༣ ལ་ཡུག་ཀེ་རེན་གྱིས་སྡུག་པོ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG