ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

ཉལ་ཐ་ཧྥན་ཐ་ནེལ་གྱི་ཉམས་ཉེས་ཐད་པེ་ཅིང་གིས་ཨ་རི་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐད་འཁྱོག་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་༡༧ ཉིན། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཝང་ཝེན་པིན་གྱིས། མི་ཆོས་རིང་ལུགས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་ཨ་རི་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ཐ་ཧྥན་ཐ་ནེལ་ལོག་པར་སྤྱོད་པའི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་སུ་གང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་སྒོས་མཉམ་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར། འདི་ནི་ལོག་སྨྲ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG