ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

ལྕམ་ནེན་སི་པི་ལོ་སི་ཡིས་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླར་དྲག་སྤྱོད་ལག་ལྟར་བྱུང་བའི་ཐོག་ཆེས་ཐུགས་ཕམ་དང་སེམས་ནད་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ནེན་སི་ པི་ལོ་སི་མཆོག་གི་གཟིམ་ཁང་ནང་མི་ཞིག་གིས་ཧམ་འཛུལ་བྱས་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླར་ཐོ་བ་ཞུས་ཏེ་རྨད་སྐྱོན་བཟོས་པ་བཅས་ལ་ཁོང་དང་བུ་ཕྲུག། ཡང་ཕྲུག་བཅས་པ་ཆེས་ཐུགས་ཕམ་དང་ཐུགས་གཅོང་གི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད་ཅེས་ཁྲུའེ་ཌར་དྲ་ལམ་ཐོག་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG