ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

དཔེ་ཀློག སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐེངས་དང་པོ་བོད་ལ་ཕེབས་སྐྱོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཐེངས་འདིའི་དཔེ་ཀློག་ལེ་ཚན་ལ་སྟག་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་༡༩༧༩་ལོར་རྒྱ་གར་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཐེངས་དང་པོ་བོད་ཕེབས་སྐྱོད་ཅེས་པའི་དབྱིན་དེབ་གསར་པའི་བརྗོད་བྱ་སོགས་ལ་རྩོམ་པ་པོར་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG