ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧྥ་རན་སིར་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སིའི་ལྕགས་མཁར་མདུན་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ལོ་སར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་དོན་ཆེད་དུ་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་གི་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་དེར་ཞུགས་མཁན་ལྷ་རི་ཡེ་ཤེས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG