ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་དམག་གི་རུ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག


༄༅།། གཟའ་མཇུག་འདིར་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་༧༥་འཁོར་བའི་དུས་ཡིན་པས་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱིས་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མཚོན་ཆ་གསར་པ་རྣམས་བསྟན་ནས་དམག་གི་རུ་སྒྲིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་བའི་ཟླ་ཤས་རིང་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་དང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ། ཨ་མི་རི་ཀས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཙན་འགེལ་བྱེད་ཡོད་པ་བཅས་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་དམག་གི་སྟོབས་ཤུགས་ངོམ་ལོང་བྱུང་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG