ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་དམག་གི་རུ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་༧༥་འཁོར་བའི་དུས་ཡིན་པས་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱིས་དམར་ཤོག་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མཚོན་ཆ་གསར་པ་རྣམས་བསྟན་ནས་དམག་གི་རུ་སྒྲིག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་བའི་ཟླ་ཤས་རིང་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་དང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG