ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༡༦

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་དབང་གིས་DNAདཔེ་ཚད་ལེན་བཞིན་པའི་དཔང་རྟགས་གསར་པ་ཐོན་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ཁོངས་གི་རྫོང་དང་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་ཉེན་རྟོག་པ་འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་ཚད་ཇེ་ཆེར་བཏང་སྟེ། ས་གནས་བོད་མི་ཚོའི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་དཔེ་ཚད་ལེན་བཞིན་ཡོད་པ་དང། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནད་དོན་དེ་ནི་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐབ་ཐང་ལ་སླར་ཡང་རྩིས་མེད་བཏང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་པ།

XS
SM
MD
LG