ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

སོག་རྫོང་ཁྲི་རྡོ་ཡུལ་ཚོར་སླར་ཡང་བོད་པ་༤ འཛིན་བཟུང་།


ཉེ་ལམ་ཞིག་ནས་ཛ་དྲག་གི་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པའི་ཁམས་སོག་རྫོང་། ཁྲི་རྡོ་ཡུལ་ཚོར་སླར་ཡང་བོད་པ་བཞི་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དེའི་བོད་པ་ཚོས་རང་ཁྱིམ་ལ་རྡོ་སྣུམ་ཉར་འཇོག་བྱ་མི་ཆོགས་པའི་དམ་དྲག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG