ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཨ་རི་བ་ཚོ་ངོ་དེབ་དང་ཀྲིཀ་ཀྲོག་སོགས་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ།


༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་མི་དམངས་གཞན་ལྟར་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་མང་ཆེ་བས་ངོ་དེབ་དང་ཀྲིག་ཀྲོག ཡུ་ཊུབ་དང་མྱུར་འཕྲིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲྭ་ལམ་དུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཡོད་པ་རྣམས་གསང་རྒྱ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་གདེང་ཚོད་དེ་ཙམ་མེད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG