ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཨ་རི་བ་ཚོ་ངོ་དེབ་དང་ཀྲིཀ་ཀྲོག་སོགས་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་མི་དམངས་གཞན་ལྟར་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་མང་ཆེ་བས་ངོ་དེབ་དང་ཀྲིག་ཀྲོག ཡུ་ཊུབ་དང་མྱུར་འཕྲིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲྭ་ལམ་དུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཡོད་པ་རྣམས་གསང་རྒྱ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་གདེང་ཚོད་དེ་ཙམ་མེད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG