ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གསར་འགྱུར་དོ་དམ་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་་སུའི་དབར་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་གཞུང་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་འཚོལ་ཞིབ་དང་སྲིད་གཞུང་ལ་གནོད་གཞི་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་བཀག་འགོག་ཐད་ལ་མཉམ་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕྱིར་འགྱར་བའི་ཡིག་ཆ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG