ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢ ལོའི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༥


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས། ཨུ་རུ་སུའི་ཟླ་བསྒྲིལ་ལ་ཨ་རིས་གསར་དུ་ཉེས་ཆད་བཅད། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ཚུགས་ནས་ལོ་༥༠ དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན། བཅུ་བའི་ཚེས་༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་རྒོལ་མཆོང་ལས་འགུལ།

XS
SM
MD
LG