ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༡༢/༠༢

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་། ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་༨ ཚེས་ ༦


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཁྲོད་བོད་ཕྲུག་༢༧ ལ་སྲིད་སྐྱོང་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་དང་། པེ་ཅིང་ཨོ་ལིམ་པིག་ལ་ངོ་རྒོལ། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཉ་བའི་ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ལ་དོ་སྣང་། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་ལས་ཁང་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་མཚོན་ཆ་བཙོང་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་བཀོད་པ་སོགས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG