ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

ཁ་བའི་མི་སྣ། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལོ་ཙཱ་བ་མཚན་སྙན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ནི་སྟོད་མངའ་རིས་ཀྱི་གུ་གེའི་ས་ཆར་འཁྲུངས། གསང་སྔགས་གསར་མ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་གཞུང་མང་པོ་རྒྱ་གར་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་དག་ཚང་མས་ཚད་མར་འཛིན། ལོ་ཙཱ་བ་ཁོང་གིས་ལ་དྭགས་སུ་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་པར་གྲགས།

XS
SM
MD
LG