ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

རྒྱ་གར་གྱིས་ནད་དུག་བཅོས་པའི་འགོག་ཁབ་༢་ལ་ཆོག་མཆན་བཀོད་པ།


༄༅།། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ནང་དུ་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་མཁོ་ངེས་ཀྱི་འགོག་ཁབ་གཉིས་ཛ་དྲག་གི་ཆེད་དུ་རྒྱག་ཆོག་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མི་མང་དུང་ཕྱུར་མང་པོར་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཉེར་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG