ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

མོན་རྟ་དབང་ཁུལ་གྱི་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་ལས་གཞིར་ཡུལ་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་མོན་རྟ་དབང་གི་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཉེར་གྱི་ཡོད་པར་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཚུད་པའི་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཡིག་ཟམ་ཚགས་པར་སོགས་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG