ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་ནང་མི་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་རྐྱེན་རྩ་ཏོག་ནད་ཡིན་པ་བཀོད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ནང་ཏོག་ནད་ཀྱིས་མནར་སྟེ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་མཁན་ཕོན་ཆེ་བྱུང་བ་ཡོངས་བསྒྲགས་ཡིན་ནའང་སྨན་ཁང་ཁག་གི་སྨན་པ་ཚོར་ནད་པ་དེ་རིགས་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་རྐྱེན་རྩ་ཏོག་ནད་ཡིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་བཏང་ཡོད་ལུགས་འབྲེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG