ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་ནག་གི་ངལ་རྩོལ་བཙན་བཀོལ་དང་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཚོཊ་ཆུང་།།


༄༅།། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་པེ་ཅིང་ལ་ལོ་འདིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་གྱོན་རྒྱུའི་སྒྲིག་ཆས་དང་དེ་མིན་གྱི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་སོགས་ངལ་རྩོལ་བཙན་བཀོལ་བྱས་ནས་བཟོ་རུ་བཅུག་པ་ཡིན་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཚོགས་ཆུང་གིས་དེ་ལ་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་བའི་རྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ཡོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་འཕོག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG