ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་རྒྱང་སྲིང་མི་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་བརྡལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨེན་བྷི་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གཙོས་འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཆེ་ཁག་གིས་ལོ་རྗེས་མར་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའི་སྐབས་སུ་རྩེད་འགྲན་རྣམས་རྒྱང་སྲིང་མི་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG