ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་མཇལ་ཁ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ RSS ཡི་གཙོ་འཛིན། སྐུ་ཞབས Mohan Bhagwat མཆོག་རྡ་རམ་ས་ལ་དང་ཀང་ར་ཁུལ་དུ་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་སྐྱོད་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ལྟར། ད་རང་སྔ་དྲོ་ཁོང་ཉིད་ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཁག་གྲུབ་ནས་ཕྱིར་མ་ཕེབས་གོང་། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཆེད་༸རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་བཅར་གནང་སོང་།

XS
SM
MD
LG