ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོང་བརྡལ་ཁག་༥༦ ཧྥི་རན་སིས་གཅེས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ལོ་གཉིས་གོང་ཙམ་ནས་བཟུང་ཧྥི་རན་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཁག་གིས་བོད་ཀྱི་གྲོང་བརྡལ་དང་གྲོང་གསེབ་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟར། ད་བར་ཡུལ་དེར་བོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་དང་གྲོང་བརྡལ་ཁག་༥༦་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཁོངས་སུ་བཅུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
XS
SM
MD
LG