ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

ཨ་རིས་ཐེ་ཝན་ལ་གོ་མཚོན་རྙིང་པ་བཙོང་འདུག་ཅེས་རྒྱ་ནག་གིས་འཁྱོག་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་དེ་བཞིན་ཟེ་མོང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྒྱུར་བའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ནི་ཨ་རི་ཁོ་ནར་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ཐེ་ཝན་ལ་རིན་གོང་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་གོ་མཚོན་རྙིང་པ་བཙོངས་པ་དེས་ཨ་རིའི་དམག་དོན་དང་བཟོ་ལས་གཉིས་ཆར་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་རག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག་པ་ དེ་ནི་རྫུན་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG