ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལེ་བྷ་ནན་དུ་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོག་དུས་ཆེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལེ་བྷ་ནན་ནི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དད་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེང་སྐབས་ལེ་བྷ་ནན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་སྲིད་བཅས་ལ་དཀའ་རྙོག་འཕྲད་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོག་དུས་ཆེན་དེ་ཉིད་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་སྤྲོ་བ་དེ་ཙམ་འཕེལ་གྱི་མེད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG