ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

རྒྱ་ནག་དང་ལི་ཐི་ནི་ཡའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འཐབ་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ལི་ཐི་ནི་ཡའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་རྩིས་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ལི་ཐི་ནི་ཡ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG