ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

འོད་ཟེར་ལགས་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ།


བོད་པ་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཟིན་བྲིས་པ་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣་ལོའི་བུད་མེད་སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་སའི་བུད་མེད་བཅུའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅིང་། དེ་རིང་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་ཐུབ་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཨ་མི་རི་ཀས་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱིན་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG