ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༡ ཟླ་༢ ཚེས་ ༥


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་སྣང་གི་བོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ལ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་སོགས་བསྐྱར་དུ་ཡིག་གཏག་བྱེད་མི་དགོས་པར་དཔར་དུ་གདབ་ཚེ། ཡིག་ཕབ་བྱེད་སྤྱད་ཀྱི་བཀོལ་ཆས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་གཞས་པ་ཕུར་བུ་རྣམ་རྒྱལ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་དཀྲོག་གཏམ་ཞིག་ཁྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་སྣ་མང་ཞིག་མཉམ་དུ་བསྡུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG