ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༡ ཟླ་༢ ཚེས་༡༢


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་སྣང་གི་བོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་འདིར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་ལུགས། ཆས་གོས། གླུ་གཞས། ཆབ་སྲིད་བཅས་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བོད་པ་བཅུ་ལྷག་གིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་གནམ་ལོ་གསར་པའི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG