ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་ལའི་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་ལན་འདེབས།


༄༅།། ཕྱི་ཚེས་༢༧་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་གོ་ལའི་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་གང་སར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་རང་ལ་ནད་དུག་འགོ་སྲིད་པའི་འཇིགས་སྣང་དང་འཚོ་གནས་མི་ཐུབ་པའི་དངངས་སྐྲག་གིས་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་འཆང་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་གྱི་འདུག་ཅེས་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཨྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་སུ་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་པ་ཞིག་ཨ་རི་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་དེར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་སུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གྲས་ཀྱི་མི་གཅིག་ལའང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འོས་འཚམས་ཤིག་མ་རེད་ཅེས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།།

CTA Says Report in Global News is China's attempt to Politicize Pandemic
please wait

No media source currently available

0:00 0:06:24 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG