ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་ནད་དུག་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ།


༄༅།། རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་མ་ལག་སྦོ་ལུག་པ་དང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནས་གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་རིང་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། འདས་པའི་ཉིན་ཞིག་གཅིག་གི་རིང་དུ་མི་༤༡༢༦༠༠་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པ་དང་མི་༣༩༨༠་ཐམ་པར་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ད་དུང་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པའི་མིའི་གྲངས་ཚད་དང་ནད་དུག་གིས་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གྲངས་ཚད་གཉིས་མུ་མཐུད་དུ་ཟླ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་འཕར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG