ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་བརྡལ་གྱི་རྦ་རླབས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཕྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། ལྡི་ལིའི་ཁུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་ཚོར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་ལྡི་ལི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG