ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ནེའུ་ཡོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༢ ཉིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ ༦༢ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་སྟབས། ནེའུ་ཡོག་དང་ནེའུ་ཇར་སི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དེ་རིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཐང་དུ་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་གནང་སོང་།

XS
SM
MD
LG