ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་ཚུར་རྒོལ།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀར་སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ཁང་དུ་དཔུང་འཛུལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་དང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལོ་སི་ཡིས་དེ་སྔོན་ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་བས་གྲོས་ཚོགས་ཁང་ལ་དཔུང་འཛུལ་བྱས་པར་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལོག་འགྲེལ་བྱས་ནས་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཚུར་རྒོལ་གྱི་དཔྱད་གཏམ་འདྲ་མིན་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG