ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའི་རྗེས་རྒྱ་ནག་གིས་ཏོག་ནད་ཐོག་གི་དམ་དྲག་ལྷོད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཏོག་ནད་ཐོག་གི་དམ་དྲག་ལྷོད་དུ་གཏང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྒྲོགས་ཏེ་ད་བར་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ལས་དུས་སུ་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ངོ་རྒོལ་ཐོན་པའི་རྗེས་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏོག་ནད་ཐོག་གི་དམ་དྲག་ཁག་ལྷོད་ཡང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG