ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

རྒྱ་ནག་གིས་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གྱི་དཔང་རྟགས་སུབ་ཐབས།


༄༅།། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་གཙོས་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་གནོན་བྱས་ནས་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་ལ་མི་རིགས་གཙང་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་རྣམས་སུབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG