ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

རྒྱ་ནག་གིས་AUKUS ཡིས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་རྡུལ་ཕྲན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་དཔོན་པོ་ཝང་དབྱི་ཡིས་ AUKUS ཚོགས་ཞུགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་དབྱིན་ཇི། ཨོ་སི་ཁྲོ་ལི་ཡ་བཅས་ཀྱིས་རྡུལ་ཕྲན་སྒུལ་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་འཛུལ་དམག་གྲུ་བཟོ་རྒྱུར་མཉམ་ལས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་དེས། ལྷོ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཁུལ་དུ་རྡུལ་ཕྲན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་བཟོས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར་འདིར་གསལ།

XS
SM
MD
LG