ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་གླེང་སྟེགས་ལ་གཏམ་བཤད།


༄༅།། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་ལ་མི་མཐུན་པའི་རྩོད་གཞི་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིང་ཕིང་གིས་༢༠༢༡་ལོའི་པོ་ཨའོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ལ་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་པས་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་ལ་སྣེ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་དེ་དྲང་བདེན་མ་རེད་ཅེས་ཨ་མི་རི་ཀར་དམིགས་ཏེ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཁག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG