ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

རྒྱ་ནག་ཏུ་བྱ་ནད་གསར་པ་ཞིག་མི་ལ་འགོས་ཡོད་པ།


Workers vaccinate chicks with the H9 bird flu vaccine at a farm in Changfeng county
Workers vaccinate chicks with the H9 bird flu vaccine at a farm in Changfeng county

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་ཞིག་ལ་བྱ་ནད་H10N3 ཞེས་པ་ཞིག་འགོས་ཡོད་ཅིང་། བྱ་ནད་དེའི་རིགས་མི་ལ་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་རུང་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཚོས་འགོ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG