ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྲུང་འགྲོ་གྲོན་སྤར་སྣོན།


China Congress
China Congress

༄༅།། སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་ལ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཆེས་དམའ་ཤོས་བྱུང་ཞིང་། ད་ལོ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྲུང་འགྲོ་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་༧་དང་གྲངས་ཆུང་༡་སྤར་སྣོན་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG