ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཁ་གཏད་ནས་འཕུར་མདེལ་བཙུགས་པ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གིས་ཧིན་བོད་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱེད་ཡོད་པའི་མེ་སྒྱོགས་རུ་ཁག་གི་དམག་སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་ལ་ཁ་གཏད་ནས་རླངས་འཁོར་ཐོག་ཏུ་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་རྣམས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ལ་ཧིན་བོད་ས་མཚམས་སུ་དམག་འཁྲུག་གི་ཛ་དྲག་གི་ཡོད་པ་ཞི་འཇམ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་སྐབས་སུ་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གྱིས་དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG