ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱ་ནག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་མེད་པ།


༄༅།། རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གསར་ལམ་ཁག་གིས་༢༠༢༠་ལོའི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་སྲིད་འཛིན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སོང་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ། ཨ་རིའི་མཐུན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྔ་རྗེས་སུ་སྐུ་ཞབས་བྷ་ཌན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་མོད། འོན་ཀྱང་ད་སྔ་རྒྱ་ནག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་མེད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG