ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༨

རྒྱ་ནག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གསར་ལམ་ཁག་གིས་༢༠༢༠་ལོའི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་སྲིད་འཛིན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སོང་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG