ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱ་ནག་གིས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་ཧམ་བཟུང་བྱས་སྐད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་ཧམ་བཟུང་བྱས་འདུག་ཅེས་དབྱིན་ཇིའི་བྷི་བྷི་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་གསང་བའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དེ་ལྟར་འཁོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྙན་ཐོ་དེ་བྷི་བྷི་སི་གསར་ཁང་ལ་ལག་སོན་བྱུང་སྟེ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པ་ཞིག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG