ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཁེ་ནེ་ཌའི་གཞུང་ཚབ་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད་པ།


རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁེ་ནེ་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བོད་ནང་ཕེབས་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད་པ་དང་། བོད་ནང་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་བོད་མི་བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་བ་སོགས་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་དང་གསར་འགོད་པ་སོགས་ཕེབས་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG