ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་ནག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ནས་ལོ་༥༠འཁོར་བར་དྲན་གསོ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་ལོ་༥༠འཁོར་བར་དྲན་གསོ་བྱས་པ་དང་། ལོ་ལྔ་བཅུའི་གོང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཤོར་བའི་ཐེ་ཝན་ལ་འགག་ཆ་མུ་མཐུད་དེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཁག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།


XS
SM
MD
LG