ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བྷ་ཌན་དང་ཊམ་གཉིས་ཀྱིས་དུས་མཉམ་དུ་མང་ཚོགས་ལ་ངོ་ཐུག་བཅར་འདྲི་གནང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཊམ་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་བྷ་ཌན་གཉིས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བའི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དུས་མཉམ་ཐོག་ལོགས་སུ་གླེང་སྟེགས་འཚོགས་ནས་འོས་བསྡུ་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་འོས་འཕེན་པ་དང་འབྲེལ་མཐུད་དང་། དྲི་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་བ་རེད

XS
SM
MD
LG